Artykuły
Opublikowano: Prok.i Pr. 2019/9/113-147
Autor:
Rodzaj: artykuł

Kryminalizacja zachowań w obrocie paliwami ciekłymi - wybrane problemy

Streszczenie

W opracowaniu przedstawiono analizę jurydyczną dotyczącą występków stypizowanych w Prawie energetycznym i innych ustawach szczególnych służących penalizacji zachowań bezprawnych w obrocie paliwami ciekłymi. Analiza ta ma na celu zdekodowanie norm sankcjonujących wynikających z przepisów ustaw szczególnych i odniesienie ich do wzorców normatywnych przestępstw oszustwa i pomocnictwa do oszustwa, które wykorzystywane są w praktyce orzeczniczej. W dalszej perspektywie zaproponowana została modelowa propozycja rozwiązywania kwestii jednoczynowego zbiegu między normami dekodowanymi z ustaw paliwowych oraz z art. 286 k.k. oraz art. 18 § 3 w zw. z art. 286 k.k.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację