Artykuły
Opublikowano: PP 2015/11/42-49
Autorzy:
Rodzaj: artykuł

Korygowanie deklaracji podatkowych a wybrane czynności organów podatkowych

Instytucja deklaracji podatkowej jest z praktycznego punktu widzenia jednym z kluczowych aspektów związanych z dokonywaniem rozliczeń w zakresie tych podatków, które powstają z mocy samego prawa. Z tą instytucją ściśle wiąże się zagadnienie korygowania deklaracji. Korygowanie to ma doniosły charakter prawny, jako że w jego wyniku mamy do czynienia ze zmianą wymiaru podatku bez przeprowadzenia postępowania jurysdykcyjnego . Zasadą jest dobrowolny charakter korekty. Występują jednakże sytuacje, w których to organy podatkowe dokonują korygowania, wzywają do dokonania korekty bądź w inny specyficzny sposób wykazują inicjatywę albo też w swoisty sposób reagują na złożoną korektę. Niniejszy artykuł stanowi próbę omówienia wybranych praktycznych aspektów w tym zakresie. Autorzy pragną również zwęźle przedstawić zmiany przepisów prawa w tej materii, wprowadzone nowelizacją ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa – dalej o.p., a wchodzące w życie 1 stycznia 2016 r.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?