Rogalski Maciej, Kontrola i utrwalanie rozmów w procesie karnym

Artykuły
Opublikowano: Prok.i Pr. 2017/6/5-15
Autor:
Rodzaj: artykuł

Kontrola i utrwalanie rozmów w procesie karnym

Streszczenie

Przedmiotem artykułu są wybrane zagadnienia dotyczące problematyki kontroli i utrwalania rozmów w procesie karnym (Rozdział 26 k.p.k.). Przedstawione zostały niespójności terminologiczne, które występują nie tylko pomiędzy przepisami k.p.k. a przepisami Prawa telekomunikacyjnego, które odnoszą się do kontroli i utrwalania rozmów ale także pomiędzy przepisami k.p.k. a aktami wykonawczymi do k.p.k. oraz pomiędzy przepisami k.p.k. W artykule opisane są różne sposoby realizacji obowiązków kontroli i utrwalania rozmów oraz wynikające z tego konsekwencje w zakresie praw i obowiązków dla podmiotów uprawnionych i obowiązanych do ich realizacji. Wreszcie wskazane są problemy w prawidłowym używaniu pojęć kluczowych dla zakresu prowadzonej kontroli, a także konieczność stosowania przepisów o ochronie informacji niejawnych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX