Radziewicz Piotr, Konstytucyjne prawo intertemporalne

Artykuły
Opublikowano: PiP 2022/11/77-97
Autor:
Rodzaj: artykuł

Konstytucyjne prawo intertemporalne

1. Wprowadzenie . Sytuacje intertemporalne, które powstają w prawie konstytucyjnym, pojawiają się najczęściej w związku z uchwaleniem nowej konstytucji bądź zmianami dokonywanymi w obowiązującej konstytucji. Rodzą się wówczas pytania o czasowy zakres zastosowania dotychczasowych i nowo ustanowionych norm konstytucyjnych, w tym o ich wpływ na zdarzenia prawne, które wydarzyły się lub zostały zainicjowane w przeszłości. Pytania te są niezwykle ważne. Rozstrzygnięcia intertemporalne ustawiają bowiem granice porządku konstytucyjnego państwa, a dokonywane za ich pomocą wybory oddziałują na aksjologię ustrojową. Inny obszar wykorzystania konstytucyjnej intertemporalistyki to kontrola konstytucyjności prawa i następstwa stosowania ustawy zasadniczej przez sąd konstytucyjny. Zarówno wzorce kontroli konstytucyjności, jak i skutki orzeczeń sądu konstytucyjnego mają wymiar temporalny, a ich efektywność zależy od umiejscowienia w czasie, do którego orzeczenia te mogą sięgnąć.

Prawo z natury rzeczy...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX