Butor-Keler Agnieszka i in., Konsekwencje przekroczenia uprawnień biura usług płatniczych i małej instytucji płatniczej

Artykuły
Opublikowano: PPH 2023/4/52-58
Autorzy:
Rodzaj: artykuł

Konsekwencje przekroczenia uprawnień biura usług płatniczych i małej instytucji płatniczej

Celem artykułu jest określenie zakresu uprawnień biura usług płatniczych (dalej BUP) i małej instytucji płatniczej (dalej MIP) oraz wskazanie, w jakich sytuacjach może dochodzić do przekroczenia uprawnień przez te kategorie dostawców usług płatniczych, tj. do wypełnienia znamion czynu zabronionego stypizowanego w art. 150 ustawy o usługach płatniczych . Problematyka ta budzi wątpliwości z uwagi na lokalną specyfikę działalności BUP oraz MIP, zakres ich rejestracji, kompetencje oraz katalog świadczonych usług płatniczych. Omówione zostaną także konsekwencje przekroczenia uprawnień przez BUP i MIP oraz w przypadku złożenia zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa określonego w art. 150 u.u.p. następstwa umieszczenia podmiotu na liście ostrzeżeń publicznych prowadzonej przez Komisję Nadzoru Finansowego (dalej KNF) zgodnie z art. 6b ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym .

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX