Artykuły
Opublikowano: ST 2019/10/20-34
Autor:
Rodzaj: artykuł

Konflikt czy konsensus polityczny? - relacje panujące w gminach w opiniach ich liderów

Celem artykułu jest określenie, czy relacje w europejskich jednostkach samorządu lokalnego opierają się na konsensusie lub konflikcie oraz wskazanie czynników wpływających na oceny liderów zarówno w ujęciu międzypaństwowym, jak i na poziomie międzygminnym. Autorka rozpoczyna rozważania od przywołania teorii konfliktu, pokazuje także, wokół jakich tematów tworzą się konflikty w społecznościach lokalnych. Następnie przeprowadza analizy ilościowe bazujące na wynikach badania ankietowego zrealizowanego w 2015 r. w ramach programu badawczego Liderzy polityczni w samorządach europejskich (POLLEADER), by zweryfikować postawione tezy. Artykuł wykazuje, że na tle innych, ponad dwudziestu krajów Europy relacje w polskich gminach nie opierają się na konflikcie. Autorka pokazuje, że różnice w postrzeganiu relacji w europejskich jednostkach są pokłosiem odmiennych modeli horyzontalnych relacji władzy w krajowych samorządach. Są one związane także z siłą wójta (burmistrza, prezydenta miasta) wyznaczoną m.in. przez uwarunkowania prawne. Natomiast na poziomie międzygminnym na obecność konfliktu wpływ ma sytuacja finansowa gminy oraz stopień upartyjnienia samorządu. Niewystarczający poziom zasobów, słaba sytuacja finansowa jednostki – wpływają na konfliktowość relacji w gminie; podobnie jak obecność partyjnych włodarzy i radnych w lokalnej polityce.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację