Razowski Paweł, Koncepcja wzruszalności czynności procesowych w postępowaniu sądowoadministracyjnym

Artykuły
Opublikowano: ZNSA 2014/2/72-86
Autor:
Rodzaj: artykuł

Koncepcja wzruszalności czynności procesowych w postępowaniu sądowoadministracyjnym

1.
Uwagi wstępne

Problematyka wadliwości czynności procesowych jest jednym z głównych zagadnień teorii prawa i postępowania administracyjnego . W polskiej nauce postępowania sądowoadministracyjnego wskazane zagadnienie nie doczekało się jednak jak dotąd systematycznego i pełnego opracowania ani innych szerzej ujętych badań opisowo-analitycznych. Do wyjątków należą rozważania prowadzone nad wybranymi postaciami wadliwości czynności procesowych w postępowaniu sądowoadministracyjnym (np. nad sankcją nieważności ). Przedmiotem niniejszego opracowania jest właśnie jedna z postaci wadliwości czynności procesowych w postępowaniu sądowoadministracyjnym, a mianowicie wzruszalność czynności procesowych. Dotychczas problematyka wzruszalności czynności procesowych nie była przedmiotem szerszego zainteresowania rodzimej doktryny postępowania sądowoadministracyjnego . Celem niniejszego artykułu jest wypracowanie koncepcji wzruszalności czynności procesowych w postępowaniu sądowoadministracyjnym przez: wyjaśnienie...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX