Chmielewski Jan, Koncepcja polskiego sądownictwa administracyjnego - ujęcie historyczne

Artykuły
Opublikowano: ZNSA 2020/3/27-48
Autor:
Rodzaj: artykuł

Koncepcja polskiego sądownictwa administracyjnego - ujęcie historyczne

Streszczenie: Celem niniejszego opracowania jest próba udzielenia odpowiedzi na pytanie, w jakim stopniu wydarzenia historyczne miały wpływ na ukształtowanie współczesnego modelu sądowej kontroli administracji. Wydaje się to istotne, gdyż w bieżącym roku Naczelny Sąd Administracyjny obchodzi jubileusz 40-lecia istnienia.

W artykule zastosowano cezurę czasową zawężającą przedmiot rozważań do wydarzeń po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Skorzystanie z powyższego zabiegu było podyktowane tym, że teraźniejsze sądownictwo administracyjne nawiązuje do międzywojennych założeń i wykazuje z nimi ciągłość. Tradycje sądowej kontroli administracji publicznej są nieodzownym elementem sądownictwa administracyjnego, które uchodzi za jedną z najdoskonalszych form ochrony praw podmiotowych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX