Koncepcja odpowiedzialności administracyjnej w świetle przepisu art. 93 ust. 7 ustawy o transporcie drogowym - OpenLEX

Razowski Paweł, Koncepcja odpowiedzialności administracyjnej w świetle przepisu art. 93 ust. 7 ustawy o transporcie drogowym

Artykuły
Opublikowano: ZNSA 2010/4/91-106
Autor:
Rodzaj: artykuł

Koncepcja odpowiedzialności administracyjnej w świetle przepisu art. 93 ust. 7 ustawy o transporcie drogowym

1.Wprowadzenie. Charakter prawny odpowiedzialności administracyjnej

Kwestie odpowiedzialności prawnej w prawie administracyjnym oraz charakteru prawnego i struktury sankcji administracyjnoprawnej należą bez wątpienia do węzłowych zagadnień tej gałęzi prawa. Nie sposób bowiem nie dostrzec, że istota wskazanych instytucji prawnych sprowadza się do zapewnienia poszanowania oraz efektywnego urzeczywistnienia dyrektyw prawnoadministracyjnych . Tym samym problematyka ta skupia w sobie, jak w soczewce, podstawowe materie związane ze skutecznością regulacji administracyjnoprawnej .

Zdaniem J. Bocia, przez odpowiedzialność administracyjną w prawie ochrony środowiska rozumieć należy regulowaną prawem możliwość uruchomienia środków prawnych realizowanych w swoistych dla administracji formach i procedurach wobec określonego podmiotu z powodu jego działalności naruszającej stan środowiska . Definicję tę, jak się wydaje, odnieść można także względem odpowiedzialności administracyjnej in generali. Mutatis mutandisodpowiedzialność administracyjną postrzegać należy...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX