Kompetencje referendarzy w postępowaniu wykroczeniowym - postulat czy realna możliwość - OpenLEX

Morawiec Beata, Kompetencje referendarzy w postępowaniu wykroczeniowym - postulat czy realna możliwość

Artykuły
Opublikowano: KRS 2012/4/10-12
Autor:
Rodzaj: artykuł

Kompetencje referendarzy w postępowaniu wykroczeniowym - postulat czy realna możliwość

Zgodnie z obowiązującą w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej zasadą prawa obywatela do sądu 17.10.2001 r. instytucja kolegiów do spraw wykroczeń na mocy art. 237 ust. 1 Konstytucji RP uległa likwidacji, a kompetencje tych kolegiów przejęły sądy. Obowiązujący aktualnie kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia nie przewiduje w jakimkolwiek zakresie udziału referendarzy w tym postępowaniu, pomimo że w art. 2 § 2 ustawy z 27.07.2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych przewidziana została możliwość wykonywania zadań z zakresu ochrony prawnej w sądach także przez referendarzy sądowych. W postępowaniu cywilnym referendarze sądowi wykonują czynności procesowe już od 1.01.1998 r. Konieczne zatem jest podjęcie działań zmierzających do powierzenia referendarzom jak największej liczby czynności w postępowaniu wykroczeniowym. Trudu tego podjęła się Komisja Kodyfikacyjna Prawa Karnego w „Projekcie ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego i niektórych innych ustaw”. Przyjęte...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX