Kompetencje organów gmin w zakresie wykonywania przepisów prawa podatkowego - OpenLEX

Serwacki Jerzy, Kompetencje organów gmin w zakresie wykonywania przepisów prawa podatkowego

Artykuły
Opublikowano: PPP 2016/11/82-92
Autor:
Rodzaj: artykuł

Kompetencje organów gmin w zakresie wykonywania przepisów prawa podatkowego

Podział kompetencji podatkowych organów gmin na kompetencje prawotwórcze i kompetencje związane z wykonywaniem przepisów prawa podatkowego skłania do podkreślenia, że dla skutecznej polityki podatkowej gmin istotne jest wykorzystanie kompetencji zaczerpniętych z obydwu wymienionych grup, jednak opracowanie to dotyczy wyłącznie kompetencji gmin z zakresu wykonywania przepisów prawa podatkowego . Wynikają one z wielu różnych aktów prawnych, ale przede wszystkim z przepisów ordynacji podatkowej . W przeciwieństwie do przyznanych gminom kompetencji prawotwórczych, które zgodnie z ich charakterem przysługują radom gmin, kompetencje związane z wykonywaniem przepisów prawa podatkowego najczęściej przysługują wójtom, burmistrzom i prezydentom miast. Prowadzona przez nich polityka podatkowa, dla której wcześniej wyznaczono cele i wskazano środki ich realizacji, polega głównie na konsekwencji działania w sprawach podatkowych, bazującego na dobrej orientacji w istniejących możliwościach i...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX