Maśnicki Jędrzej, Komisja przeciwko Polsce - ilościowa analiza skarg wniesionych z tytułu uchybienia zobowiązaniom traktatowym

Artykuły
Opublikowano: EPS 2016/5/11-23
Autor:
Rodzaj: artykuł

Komisja przeciwko Polsce - ilościowa analiza skarg wniesionych z tytułu uchybienia zobowiązaniom traktatowym

Postępowania z tytułu uchybienia zobowiązaniom traktowym mają podwójną, polityczną i prawną naturę . W latach 2009–2013 Polska należała do państw członkowskich UE najczęściej pozywanych przez Komisję Europejską (dalej jako Komisja) z tytułu uchybienia zobowiązaniom traktatowym. Fakt ten budzi powszechne zainteresowanie najczęściej w związku z możliwością ewentualnego nałożenia przez Trybunał Sprawiedliwości (dalej jako TS) kar finansowych. Znacznie rzadziej eksponowana jest specyfika postępowań i leżące u ich podstaw kwestie transpozycji oraz implementacji prawa unijnego. Źródłem skarg są nie tylko same uchybienia, ale przede wszystkim brak zainteresowania ze strony państwa członkowskiego doprowadzenia do zgodności prawa krajowego z wymogami prawa UE, na przedsądowym etapie postępowania. Przedmiotem niniejszego artykułu jest analiza tych postępowań przeciwko Polsce, w przypadku, których doszło do wniesienia skargi. Celem obserwacji jest nie tylko scharakteryzowanie przebiegu postępowań, lecz także ich ocena jako jednego z mechanizmów kontroli skuteczności implementacji prawa pochodnego do krajowego porządku prawnego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX