Artykuły
Opublikowano: PPP 2017/3/73-88
Autor:
Rodzaj: artykuł

Kolizja i konkurencja kontroli administracyjnej oraz kolizja i konkurencja obowiązków wynikających z kontroli administracyjnej - zagadnienia wybrane

Spośród wielu zagadnień, dotyczących przedmiotu kontroli administracyjnej, na szczególną uwagę powinna zasługiwać problematyka dających się zaobserwować w obrocie prawnym zjawisk, dotyczących kolizji oraz konkurencji kontroli administracyjnych różnego typu, w tym – przeprowadzanych w stosunku do tego samego adresata, jak i do tego samego przedmiotu rozpoznania. Zatem wspomniana problematyka obejmuje swym zakresem szerszy obszar badawczy od problematyki związanej jedynie z kolizją i konkurencją obowiązków prawnych adresata, wynikających z kontroli administracyjnej.

W ramach niniejszego opracowania zostanie podniesiony i omówiony aspekt składowych powyższej problematyki, z uwzględnieniem zależności, tj. stosunku nadrzędności i podporządkowania, jakie zachodzą pomiędzy organem kontrolnym a adresatem kontroli. W celu zobrazowania przeprowadzanych rozważań zostanie wykorzystana platforma regulacji prawnych, opisanych na gruncie normatywnym ustaw: z 30.04.2010 r. o zasadach finansowania nauki...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?