Paśnik Jerzy, Kodeks Etyki Pracownika Nauki i jego wpływ na postępowanie dyscyplinarne wobec nauczycieli akademickich

Artykuły
Opublikowano: PPP 2013/7-8/172-187
Autor:
Rodzaj: artykuł

Kodeks Etyki Pracownika Nauki i jego wpływ na postępowanie dyscyplinarne wobec nauczycieli akademickich

1.Zagadnienia wstępne

Jednym z efektów przemian demokratycznych po 1989 r. było uzewnętrznienie przez wiele środowisk dążenia do odzyskania autonomii i samorządności wykonywanych zawodów, które to wartości w poprzednim systemie nie tylko miały wymiar symboliczny, ale w różnym stopniu zostały poddane normatywnemu obowiązkowi afirmacji ówczesnego ustroju.

Środkiem wiodącym do tego celu było - w przekonaniu inicjatorów tych działań - tworzenie samorządu zawodowego, który następnie określał zasady etyki zawodowej, nie zawsze jednak spójnej, a niekiedy nawet sprzecznej z istniejącym w tym czasie porządkiem prawnym, czego przykładem w tej mierze może być Kodeks Etyki Lekarskiej .

W miarę upływu czasu tendencja do tworzenia norm deontologicznych zaczęła być coraz bardziej powszechna, i to zarówno co do zakresu podmiotowego (np. Kodeks Etyki Polskiego Stowarzyszenia Public Relation), jak i przedmiotowego (np. Kodeks Etyki Biznesu w ramach Grupy Deutsche Telekom AG czy Kodeks Etyki Reklamy).

Ponadto inicjatywa...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX