Wójtowicz-Dawid Anna, Klauzule społeczne w zamówieniach publicznych jako przejaw populizmu

Artykuły
Opublikowano: PPP 2020/7-8/101-109
Autor:
Rodzaj: artykuł

Klauzule społeczne w zamówieniach publicznych jako przejaw populizmu

Słowa kluczowe: zamówienia publiczne, klauzule społeczne, populizm

1.Wprowadzenie

Zamówienia publiczne jako odpłatne umowy pomiędzy zamawiającym należącym do jednostek sektora finansów publicznych a wykonawcą stanowią jedno z narzędzi realizujących politykę publiczną. Są one obszarem praktyki, a więc oznacza to realne interwencje publiczne, podejmowane w celu rozwiązania określonych problemów . Jednostka administracji publicznej obecnie nie jest już tylko i wyłącznie jednostką wykonującą zadania administracyjne, ale staje się przede wszystkim podmiotem biorącym udział w tworzeniu realiów makroekonomicznych . Klauzule społeczne w zamówieniach publicznych stanowią jeden ze sposobów interwencji publicznej, a więc są faktycznym narzędziem realizacji wspomnianej polityku publicznej. W ostatnim czasie stały się one niezwykle ważnym i aktualnym zagadnieniem, na tyle istotnym, że Rada Ministrów wydała w tym zakresie zalecenia, które powinni stosować wszyscy zamawiający należący do administracji rządowej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX