Malinowski Dariusz M., Kilka uwag związanych z wejściem w życie nowelizacji ustawy o VAT

Artykuły
Opublikowano: PP 2009/2/3-4
Autor:
Rodzaj: artykuł

Kilka uwag związanych z wejściem w życie nowelizacji ustawy o VAT

Od dnia 1 grudnia 2008 r. oraz częściowo od dnia 1 stycznia 2009 r. weszła w życie długo oczekiwana nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług . Nowelizacja, w znacznej części wychodząca naprzeciw potrzebom rynku, przyniosła jednak - jak zwykle w polskim procesie stanowienia prawa - szereg wątpliwości związanych głównie z przepisami intertemporalnymi. Mówiąc kolokwialnie, VAT nie ma szczęścia do przepisów przejściowych. Ich brak w dacie wejścia w życie samej ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług mógł być uznany, i tak się stało, za celowe i przemyślane podkreślenie, że nie ma kontynuacji między uregulowaniami ustawy"starej", obowiązującej od 1993 r., i tymi, które Polska przyjęła w związku z wejściem do struktur Unii Europejskiej. Doktryna, a nawet częściowo praktyka orzecznicza wskazywały, że mamy do czynienia ze zobowiązaniem podatkowym o tej samej nazwie i w znaczącej części podobnych rozwiązaniach, lecz obowiązującym w zupełnie innych realiach...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX