Płonka-Bielenin Katarzyna, Kilka uwag o zmianach w pomocy społecznej i szczególnych świadczeniach wprowadzonych nowelizacją z 31.03.2020 r. do ustawy COVID-19

Artykuły
Opublikowano: PPP 2022/3/29-43
Autor:
Rodzaj: artykuł

Kilka uwag o zmianach w pomocy społecznej i szczególnych świadczeniach wprowadzonych nowelizacją z 31.03.2020 r. do ustawy COVID-19

Słowa kluczowe: pomoc społeczna, świadczenia, ustawa COVID-19, zmiany do ustawy COVID-19, pracownik socjalny, wywiad środowiskowy, niepełnosprawność, dodatkowy zasiłek opiekuńczy

1.Wprowadzenie

W dniu 2.03.2020 r. uchwalono ustawę o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych , która koncentrowała się głównie na regulacjach z zakresu zapobiegania i zwalczania zakażenia oraz rozprzestrzeniania się u ludzi choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2. Działania prewencyjne, minimalizujące rozpowszechnianie się COVID-19, podejmowane przez władze publiczne, obejmowały przede wszystkim: kwarantannę osób mających kontakt z osobami zakażonymi , zamykanie placówek oraz odwoływanie wydarzeń i imprez masowych . To doprowadziło do ograniczenia, a nawet wstrzymania produkcji i świadczenia usług, a w konsekwencji spowodowało trudności finansowe poszczególnych firm. Z uwagi na zaistniałą...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX