Artykuły
Opublikowano: PPH 2019/10/48-53
Autor:
Rodzaj: artykuł

Kilka uwag o reprezentacji cywilnoprawnej przedsiębiorców

Autor proponuje zniesienie ustawowej zasady reprezentacji łącznej w spółkach kapitałowych, z jednoczesnym pozostawieniem wspólnikom swobody co do odmiennej regulacji w tym zakresie w umowie (statucie) spółki. Opowiada się za wprowadzeniem ustawowej zasady reprezentacji jednoosobowej spółki przez członków zarządu wieloosobowego lub prezesa zarządu. W Kodeksie spółek handlowych należy również zakazać ustanawiania członka zarządu spółki jej pełnomocnikiem. W artykule negatywnie oceniono wprowadzenie tzw. prokury łącznej niewłaściwej (art. 1094 § 11 Kodeksu cywilnego ). Zdaniem autora zmiany w Kodeksie cywilnym (art. 39 i art. 1094 § 11) wraz z dopuszczeniem przez judykaturę udzielania pełnomocnictwa członkowi zarządu prowadzą do znoszenia odrębności pomiędzy statusem członka zarządu a statusem pełnomocnika.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację