Śniecikowski Wiesław, Kilka uwag o relacjach prawnych między organem stanowiącym i kontrolnym a organem wykonawczym gminy

Artykuły
Opublikowano: PPP 2009/9/58-78
Autor:
Rodzaj: artykuł

Kilka uwag o relacjach prawnych między organem stanowiącym i kontrolnym a organem wykonawczym gminy

1.Rada gminy i wójt jako organy administracji publicznej

Rada gminy oraz wójt (burmistrz, prezydent miasta), w myśl art. 11a ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym , są organami gminy. Przysługuje im zatem prawna możliwość korzystania ze środków władczych, które pozostają w dyspozycji tylko organów administracji publicznej. Rada gminy i wójt zostali przez ustawodawcę wyodrębnieni prawnie jako ta część aparatu administracyjnego państwa , która funkcjonuje w układzie zdecentralizowanym, niemniej jednak nie pozostaje w opozycji do innego wielkiego segmentu administracji publicznej, tj. administracji rządowej, która wykonuje konstytucyjne funkcje władzy wykonawczej. Ustrój Rzeczypospolitej Polskiej opiera się na podziale i równowadze władz: ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej (art. 10 ust. 1 Konstytucji) i nie budzi wątpliwości, że władzę wykonawczą sprawuje Prezydent RP i Rada Ministrów (ust. 2 Konstytucji).

Samorząd terytorialny jest jednym z istotnych elementów całokształtu administracji publicznej - w tym wypadku...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów dostęp testowy