Cichorska Monika, Kilka uwag o pełnomocnictwie w prawie procesowym cywilnym

Artykuły
Opublikowano: PPC 2018/1/70-87
Autor:
Rodzaj: artykuł

Kilka uwag o pełnomocnictwie w prawie procesowym cywilnym

Słowa kluczowe: pełnomocnictwo, teoria reprezentacji, pełnomocnik, zakres pełnomocnictwa, obowiązkowe zastępstwo procesowe

1.Uwagi wstępne

Uprawnienie do reprezentowania podmiotów przez osobę trzecią wyłącznie na podstawie złożonego oświadczenia woli reprezentowanego, znane zarówno na gruncie prawa cywilnego materialnego, jak i prawa procesowego pod nazwą pełnomocnictwa, stanowi jedną z najczęściej stosowanych w praktyce obrotu instytucji prawnych. Pomimo dużego znaczenia praktycznego oraz wagi poruszanej problematyki polskie prawo cywilne nie reguluje w sposób wyczerpujący wielu kwestii związanych z pełnomocnictwem . Spostrzeżenie to pozostaje wciąż aktualne również na gruncie prawa procesowego, gdzie zauważalny jest brak odpowiednich unormowań w zakresie udzielenia pełnomocnictwa procesowego, skutków działań pełnomocnika w sferze prawnej mocodawcy lub wygaśnięcia już udzielonego umocowania. W Kodeksie postępowania cywilnego uregulowane zostały tylko niektóre istotne cechy pełnomocnictwa, jak katalog...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX