Banaszak-Grzechowiak Paulina, Kilka uwag na temat przestępstwa kradzieży tożsamości

Artykuły
Opublikowano: Prok.i Pr. 2023/7-8/263-283
Autor:
Rodzaj: artykuł

Kilka uwag na temat przestępstwa kradzieży tożsamości

Streszczenie

Ustawą z dnia 25 lutego 2011 r. o zmianie ustawy Kodeks karny do polskiego kodeksu karnego dodano art. 190a § 2, w którym stypizowane zostało przestępstwo kradzieży tożsamości. W artykule przedstawione zostały szczegółowe informacje na temat liczby prawomocnych skazań za to przestępstwo w Polsce w latach 2011–2020. Autorka dokonała również analizy rodzaju kar, jakie na przestrzeni lat wymierzane były przez sądy za to przestępstwo. W artykule wspomniano także o nowelizacji art. 190a § 2 kodeksu karnego, która weszła w życie w dniu 31 marca 2020 r. i która polegała na podwyższeniu wymiaru kary grożącej za wskazane przestępstwo oraz na dodaniu nowych znamion strony przedmiotowej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX