Srogosz Tomasz, Kilka uwag na temat polskiej "wojny z narkotykami"

Artykuły
Opublikowano: PPP 2018/12/44-57
Autor:
Rodzaj: artykuł

Kilka uwag na temat polskiej "wojny z narkotykami"

Słowa kluczowe: narkotyki, dopalacze, narkomania, prohibicja, posiadanie, depenalizacja

„I am confident that we will prevail in this struggle as we have in many others”

(Prezydent USA John Nixon, Biały Dom, 17.06.1971 r.)

W czasie kiedy prezydent Nixon wypowiadał powyższe słowa, problem nielegalnego obrotu środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi miał w PRL charakter marginalny. W warunkach państwa totalitarnego nie było miejsca na powszechną dystrybucję i konsumpcję substancji psychoaktywnych, nieakceptowanych ze względów kulturowo-politycznych przez władzę (czyli wszystkich poza alkoholem i tytoniem). Tym samym traktowano problem używania wszystkich narkotyków, a w tym alkoholu i tytoniu, w kategoriach zdrowotnych i profilaktycznych. Z takiego założenia wychodziła ustawa o zapobieganiu narkomanii oraz ustawa z 24.04.1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii w pierwotnym brzmieniu , w których ustawodawca zdecydował się na model permisywny. Polska wersja nixonowskiej war on...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX