Orecki Marcin, Kilka uwag na temat drogi sądowej dla roszczeń wynikających z ustawy o spłacie przez Skarb Państwa roszczeń podwykonawców w sektorze budowlanym

Artykuły
Opublikowano: PS 2015/6/56-72
Autor:
Rodzaj: artykuł

Kilka uwag na temat drogi sądowej dla roszczeń wynikających z ustawy o spłacie przez Skarb Państwa roszczeń podwykonawców w sektorze budowlanym

I.Wprowadzenie

W dniu 3 sierpnia 2012 r. weszła w życie ustawa z 28 czerwca 2012 r. o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych . Została ona uchwalona w ekspresowym tempie w ciągu niespełna trzech miesięcy , a jej głównym celem było „zapobieganie negatywnym skutkom finansowym niezrealizowania przez generalnego wykonawcę płatności na rzecz podwykonawców” . Skutkiem szybkiego tempa uchwalenia przepisów jest brak głębszej refleksji nad wprowadzonymi regulacjami, na co wskazują liczne niedociągnięcia ustawy o spłacie należności, i było to już przedmiotem krytyki . Warto dodać, że Trybunał Konstytucyjny uznał niektóre przepisy ustawy o spłacie należności za niezgodne z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r.

W ustawie o spłacie należności nie wskazano, w jakiej formie zapadają rozstrzygnięcia Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad ani jaki sąd jest właściwy do sprawowania kontroli nad...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX