Klonowski Maciej, Kierunki zmian postępowania cywilnego w projekcie Ministra Sprawiedliwości ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw z 27.11.2017 r. - podstawowe założenia, przegląd proponowanych rozwiązań oraz ich ocena

Artykuły
Opublikowano: PPC 2018/2/180-205
Autor:
Rodzaj: artykuł

Kierunki zmian postępowania cywilnego w projekcie Ministra Sprawiedliwości ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw z 27.11.2017 r. - podstawowe założenia, przegląd proponowanych rozwiązań oraz ich ocena

Słowa kluczowe: reforma postępowania cywilnego, rządowy proces legislacyjny, sprawność postępowania, prawo do rzetelnego procesu, sprawy gospodarcze

1.Uwagi wstępne

Przyspieszenie i usprawnienie postępowań cywilnych stanowi jeden z głównych elementów programu obecnego kierownictwa Ministerstwa Sprawiedliwości. Pierwsze zapowiedzi medialne dotyczące kształtu projektowanych zmian w procedurze cywilnej pojawiły się w grudniu 2016 r. Wskazywano w nich, że nowy projekt położy większy nacisk na koncyliacyjne kończenie sporów, ograniczy nadużycia wydłużające procesy , a jednocześnie uczyni proces cywilny sprawniejszym i bardziej przyjaznym dla stron . Jako środki realizacji tych zamierzeń wskazywano m.in. rozbudowane posiedzenie wstępne wzorem ustawodawstw niemieckich i anglosaskich, możliwość wyrażenia przez sędziego wstępnego poglądu na sprawę, jak również likwidację tzw. zażaleń kaskadowych . Według zapowiedzi przedstawicieli Ministerstwa Sprawiedliwości miało również zostać przywrócone odrębne...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX