Łyjak Grzegorz, Kiedy pracownik jest pod wpływem alkoholu...

Artykuły
Opublikowano: PPlus.2018/12/114-115
Autor:
Rodzaj: artykuł

Kiedy pracownik jest pod wpływem alkoholu...

Pracodawca ma obowiązek egzekwować przestrzeganie przez wszystkich zatrudnionych przepisów i zasad bhp, a co za tym idzie – nie dopuszczać ich do pracy w stanie nietrzeźwości oraz odsuwać od pracy w przypadku stwierdzenia spożywania alkoholu w czasie pracy.

Jakie działania profilaktyczne powinien podjąć pracodawca, aby minimalizować ryzyko odpowiedzialności wynikające z błędów popełnionych przez pracownika będącego pod wpływem alkoholu lub innych środków psychotropowych? Jaka jest odpowiedzialność pracodawcy w sytuacji, gdy pracownik będący w pracy w stanie nietrzeźwości, po spożyciu alkoholu lub pod wpływem substancji psychotropowych, spowoduje poważny wypadek ze szkodą dla współpracowników i siebie?

Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy jest konieczność zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy – art. 207 ustawy z 26.06.1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917) – dalej k.p. Ponadto, stosownie do art. 212k.p., pracodawca ma obowiązek egzekwować przestrzeganie...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX