Kasacyjny czy reformacyjny model administracyjnego postępowania odwoławczego? - OpenLEX

Chróścielewski Wojciech, Kasacyjny czy reformacyjny model administracyjnego postępowania odwoławczego?

Artykuły
Opublikowano: PiP 2015/1/3-19
Autor:
Rodzaj: artykuł

Kasacyjny czy reformacyjny model administracyjnego postępowania odwoławczego?

1.

Administracyjny typ stosowania prawa polega na „ustaleniu konsekwencji prawnych stanu faktycznego albo stwierdzeniu lub stworzeniu pozycji prawnej adresata decyzji” . Wydanie decyzji administracyjnej może się opierać na dwóch sposobach zdeterminowania organu administracji publicznej, sprowadzających się do upoważnienia wydania bądź decyzji związanej, bądź decyzji opartej na uznaniu administracyjnym. „Istotą uznania jest możność ustalenia przez sam organ administracyjny swego zachowania się w stosunku do określonego już stanu faktycznego” . W przypadku wydawania decyzji opartych na uznaniu organ administracji musi rozważyć celowość podjęcia decyzji określonej treści. Przez ową celowość należy rozumieć zgodność decyzji z założeniami polityki administracyjnej obowiązującymi na terytorium całego państwa czy też danej jednostki podziału terytorialnego. Celowość wydania zaskarżonej decyzji jest jednym z kryteriów oceny decyzji organu pierwszej instancji przez organ odwoławczy, czyli...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX