Sierakowski Piotr, Kasacja w świetle noweli z dnia 27 września 2013 r.

Artykuły
Opublikowano: Prok.i Pr. 2015/10/79-90
Autor:
Rodzaj: artykuł

Kasacja w świetle noweli z dnia 27 września 2013 r.

Streszczenie

Celem prezentowanego opracowania jest analiza zmian wprowadzonych do przepisów o kasacji ustawą nowelizującą Kodeks postępowania karnego z dnia 27 września 2013 r. Stanowi odpowiedź na pytanie, czy rzeczywiście zmiany te nie modyfikują w jakimkolwiek zakresie charakteru prawnego kasacji jako środka procesowego o charakterze nadzwyczajnym.

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access