Karnoprocesowy status pokrzywdzonego w aspekcie stosowania tymczasowego aresztowania - OpenLEX

Koper Radosław, Karnoprocesowy status pokrzywdzonego w aspekcie stosowania tymczasowego aresztowania

Artykuły
Opublikowano: Prok.i Pr. 2019/1/5-25
Autor:
Rodzaj: artykuł

Karnoprocesowy status pokrzywdzonego w aspekcie stosowania tymczasowego aresztowania

Streszczenie

Artykuł jest poświęcony stosowaniu tymczasowego aresztowania z punktu widzenia pozycji pokrzywdzonego w procesie karnym. Ta tematyka nie była dotychczas przedmiotem rozległego zainteresowania doktryny i orzecznictwa. Tymczasem stosowanie tego środka zapobiegawczego może nie być kwestią obojętną w aspekcie sfery interesów prawnych pokrzywdzonego. W opracowaniu zwrócono uwagę na ogólne uwarunkowania w tym przedmiocie i dokonano oceny obowiązujących unormowań prawnych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX