Grudecki Michał, Kara nagany i środki oddziaływania społecznego oraz środki oddziaływania wychowawczego w prawie wykroczeń

Artykuły
Opublikowano: Prok.i Pr. 2018/7-8/163-191
Autor:
Rodzaj: artykuł

Kara nagany i środki oddziaływania społecznego oraz środki oddziaływania wychowawczego w prawie wykroczeń

Streszczenie

W artykule zostaną przedstawione najłagodniejsze oraz najrzadziej stosowanie sankcje za wykroczenia w polskim prawie karnym: kara nagany, środki oddziaływania społecznego oraz środki oddziaływania wychowawczego. Ich charakter jest inny, lecz funkcje mogą być podobne. Tak samo zbliżony jest sposób ich wykonywania.

W związku z powyższym Autor przedstawia prawne przesłanki zastosowania oraz dokonuje porównania pomiędzy tymi sankcjami, biorąc pod uwagę funkcję oraz zasady prawa wykroczeń. Na zakończenie wysuwa postulaty de lege ferenda powiązane z dalszym występowaniem tychże sankcji w Kodeksie wykroczeń.

Słowa kluczowe: prawo wykroczeń, kara nagany, środki oddziaływania społecznego, środki oddziaływania wychowawczego, środki reakcji na wykroczenie.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX