Torbus Andrzej, Jurysdykcyjny łącznik forum executionis contractus w rozporządzeniu nr 44/2001

Artykuły
Opublikowano: EPS 2008/7/14-21
Autor:
Rodzaj: artykuł

Jurysdykcyjny łącznik forum executionis contractus w rozporządzeniu nr 44/2001

Celowość ustanawiania normy jurysdykcyjnej operującej łącznikiem miejsca wykonania umowy (czy zobowiązania w ogólności) uzasadnia się koncentracją materiału procesowego na terytorium państwa fori, ekonomią procesową (proximité territoriale ou procédurale) . Powiązanie miejsca wykonania i jurysdykcji krajowej wydaje się prima facie oczywiste - już bowiem C.F. von Savigny podkreślał znaczenie ustalania jurysdykcji na podstawie normy prawa prywatnego . Dla zwolenników stosowania prawa obcego jako przesłanki ustalenia jurysdykcji krajowej jest to istotny argument, aby na podstawie tej samej normy merytorycznej prawa prywatnego wskazanej przez normę kolizyjną fori rozstrzygać kwestie jurysdykcyjne i merytoryczne .forum executionis contractus jest pewnego rodzaju uprzywilejowaniem (favor actoris), ponieważ umożliwia pozwanie dłużnika w innym miejscu niż miejsce jego zamieszkania (siedziby) .

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX