Jeszcze raz w sprawie abolicji indywidualnej - OpenLEX

Kmiecik Romuald, Jeszcze raz w sprawie abolicji indywidualnej

Artykuły
Opublikowano: Prok.i Pr. 2017/12/5-11
Autor:
Rodzaj: artykuł

Jeszcze raz w sprawie abolicji indywidualnej

Streszczenie

Na tle obowiązujących unormowań konstytucyjnych żaden sąd lub inny organ państwowy nie może w sposób prawnie wiążący podważyć skuteczności aktów urzędowych Prezydenta RP, chyba że domniemanie ważności aktu prezydenckiego uchyli Trybunał Stanu, stwierdzając „naruszenie Konstytucji”. Natomiast niekonstytucyjność aktów o charakterze normatywnym (np. rozporządzeń Prezydenta) może stwierdzić także Trybunał Konstytucyjny. Dlatego uchwała Sądu Najwyższego stwierdzająca nieskuteczność aktu urzędowego Prezydenta RP, dotyczącego abolicji indywidualnej, przekracza kompetencje SN, nie znajdując podstaw konstytucyjnych i prawnoprocesowych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX