Pustuł Jowita, Jedyną stałą rzeczą w prawie podatkowym jest zmiana, czyli nowości w CIT

Artykuły
Opublikowano: PP 2023/2/13-20
Autor:
Rodzaj: artykuł

Jedyną stałą rzeczą w prawie podatkowym jest zmiana, czyli nowości w CIT

Przedmiotem niniejszego artykułu jest przedstawienie wybranych, najistotniejszych zmian w ustawie z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych – dalej u.p.d.o.p. – będących skutkiem wejścia w życie ustawy z 7.10.2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw – dalej Polski Ład 3.0. W szczególności omówiono znowelizowane przepisy dotyczące: kosztów finansowania dłużnego (w tym wyłączania z kosztów uzyskania przychodów kosztów finansowania dłużnego dotyczących transakcji kapitałowych), podatku od przerzuconych dochodów, podatku minimalnego od straty i niskiej rentowności, opodatkowania polskiej spółki holdingowej, ryczałtu od dochodów spółek (estoński CIT), cen transferowych, ukrytej dywidendy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX