Piechota Grażyna, Jednostki pomocnicze w strukturach zarządzania polską gminą (analiza funkcjonowania jednostek pomocniczych w śląskich miastach na prawach powiatu)

Artykuły
Opublikowano: ST 2013/3/21-35
Autor:
Rodzaj: artykuł

Jednostki pomocnicze w strukturach zarządzania polską gminą (analiza funkcjonowania jednostek pomocniczych w śląskich miastach na prawach powiatu)

W artykule autorka analizuje udział jednostek pomocniczych w procesie zarządzania gminą na podstawie wyników badań zrealizowanych przy jej udziale w 2011 r. w wybranych miastach województwa śląskiego. Autorka opisuje funkcjonowanie jednostek pomocniczych (dzielnic i osiedli) z uwzględnieniem procesów ich komunikowania się z lokalną społecznością, przywołując opinie lokalnych liderów bezpośrednio zaangażowanych w funkcjonowanie jednostek zarówno na temat praktycznego działania jednostek, jak i sugerowanych zmian, które pozwalałyby na bardziej efektywne zarządzanie jednostkami i wzmocnienie ich roli w strukturach samorządu.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX