Tomala Grzegorz, Jednolity Plik Kontrolny - jakie stawia wyzwania przed podatnikiem?

Artykuły
Opublikowano: PP 2016/12/5-6
Autor:
Rodzaj: artykuł

Jednolity Plik Kontrolny - jakie stawia wyzwania przed podatnikiem?

Jednolity Plik Kontrolny (JPK) jest chyba najczęściej przywoływanym terminem w kontekście obowiązków informacyjnych, jakim podlegają lub będą podlegać podatnicy. Zgodnie z informacją, jaką uzyskujemy ze strony internetowej Ministerstwa Finansów, JPK (ang. Standard Audit File-Tax – SAF-T) jest zbiorem danych, tworzonym z systemów informatycznych podmiotu gospodarczego poprzez bezpośredni eksport danych, zawierającym informacje o operacjach gospodarczych za dany okres, posiadającym ustandaryzowany układ i format (schemat XML) umożliwiający jego łatwe przetwarzanie. Ministerstwo informuje też, że wprowadzenie JPK w Polsce było wzorowane na doświadczeniach rozwiązań skutecznie wprowadzonych do systemów prawnych wielu państw UE (m.in. Austria, Belgia, Dania, Holandia, Litwa, Luxemburg, Niemcy, Słowenia, Szwecja, Portugalia, Wielka Brytania).

Niestety, krajowy JPK to duże wyznanie dla podatników. Problem zaczyna się już od próby odnalezienia struktur logicznych, czyli zakresu i architektury...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX