Wołczak Barbara, Jakim numerem identyfikacji podatkowej powinna posługiwać się jednostka samorządu terytorialnego?

Artykuły
Opublikowano: FK 2010/3/67-70
Autor:
Rodzaj: artykuł

Jakim numerem identyfikacji podatkowej powinna posługiwać się jednostka samorządu terytorialnego?

Problem prawidłowego stosowania numeru identyfikacji podatkowej przez jednostkę samorządu terytorialnego nie jest nowy, chociaż sam NIP ma dla JST ogromne znaczenie – w skrajnych przypadkach nieprawidłowy NIP może stać się przyczyną np. zwrócenia przez JST środków unijnych. Autorka proponuje, by do czasu rozwiązania tej kwestii przez Ministerstwo Finansów dokonać aktualizacji na druku NIP-2 danych identyfikacyjnych z urzędu gminy/starostwa na gminę/powiat. Pozwoli to zachować ciągłość przy odliczaniu VAT-u i uniknąć perturbacji przy wystawianiu i księgowaniu faktur (urząd gminy czy gmina). Następnie należy wystąpić o nadanie drugiego, nowego NIP-u dla urzędu gminy/starostwa do rozliczeń w podatku dochodowym od osób fizycznych i z ZUS-em.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX