Kuszlewicz Karolina, Jak rozumieć stronę podmiotową przestępstwa znęcania nad zwierzętami?

Artykuły
Opublikowano: LEX/el. 2018
Autor:
Rodzaj: artykuł

Jak rozumieć stronę podmiotową przestępstwa znęcania nad zwierzętami?

W praktyce stosowania ustawy o ochronie zwierząt pojawiają się znaczące problemy i rozbieżności w rozumieniu tzw. strony podmiotowej przestępstwa znęcania nad zwierzętami, szczególnie w zakresie zamiaru sprawcy. Orzecznictwo i piśmiennictwo, a także samo brzmienie przepisu art. 6 ust. 2 uoz przesądzają o tym, że przestępstwo znęcania nad zwierzętami może być popełnione tylko umyślnie. Rozbieżności pojawiają się jednak na etapie analizy zamiaru sprawcy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX