Artykuły
Opublikowano: PPP 2018/11/24-39
Autor:
Rodzaj: artykuł

Instytucjonalne przenikanie się kompetencji dotyczących publicznych ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych w Polsce na przykładzie świadczeń rehabilitacji

Słowa kluczowe: instytucje, niepełnosprawność, proces rehabilitacji, Polska Szkoła Kompleksowej Rehabilitacji

1.Wprowadzenie

Tytuł niniejszego opracowania jest niezwykle rozbudowany, ponieważ materia, z którą należy się zmierzyć, również taką jest. Co z jednej strony daje możliwość przedstawienia poruszanych zagadnień z wielu perspektyw złożoności, a z drugiej ogranicza poprzez niemożność doprecyzowywania poszczególnych kwestii ze względu na ograniczenia redakcyjne. Artykuł prezentuje wyniki badań o charakterze teoretycznym, jak i praktycznym metodą prawno-porównawczą ograniczoną do przedstawienia przywołanej tytułowej materii do dwóch zagadnień.

Pierwsze będzie odnosić się do wykazania, że podział na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w Polsce jest podziałem stricte prawnym, który w rzeczywistości nastręcza wielu problemów instytucjom, które wykonują poszczególne zadania , jak również beneficjentom, którzy korzystają ze świadczeń dedykowanych w ramach tych dwóch rodzajów ubezpieczeń. Drugim...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację