Buszkiewicz Mateusz, Instytucja wydawania poleceń przez spółkę dominującą a ochrona wspólników mniejszościowych spółki zależnej obecnie i w projekcie prawa grup spółek

Artykuły
Opublikowano: PPH 2022/3/21-29
Autor:
Rodzaj: artykuł

Instytucja wydawania poleceń przez spółkę dominującą a ochrona wspólników mniejszościowych spółki zależnej obecnie i w projekcie prawa grup spółek

Artykuł analizuje możliwość wydawania wiążących poleceń spółce zależnej z uwzględnieniem środków ochrony wspólników mniejszościowych tej spółki. Zawiera również ocenę proponowanych rozwiązań w projekcie nowego prawa grup spółek i ich wpływu na sytuację wspólników mniejszościowych spółki zależnej w kontekście wydawania wiążących poleceń przez spółkę dominującą.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX