Machnikowski Piotr, Instytucja opieki nad pełnoletnim w pracach Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego w latach 2012–2015

Artykuły
Opublikowano: PiP 2019/4/133-142
Autor:
Rodzaj: artykuł

Instytucja opieki nad pełnoletnim w pracach Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego w latach 2012–2015

W związku z ratyfikacją przez Polskę w 2012 r. Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych przewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego powołał zespół problemowy do spraw zdolności do czynności prawnych osób niepełnosprawnych psychicznie . Głównym zadaniem zespołu było zaprojektowanie zmian w materialnym i procesowym prawie cywilnym, które dostosowałyby prawo polskie do standardów wyznaczanych przez art. 12 Konwencji, odnoszący się do podmiotowości prawnej osób niepełnosprawnych . Członkowie zespołu żywili bowiem przekonanie, że aktualny stan polskiego prawa prywatnego w tym zakresie nie tylko nie odpowiada wymaganiom Konwencji, ale przede wszystkim nie jest optymalny z punktu widzenia potrzeby ochrony interesów osób dotkniętych niepełnosprawnością psychiczną.

Wspomniany art. 12 Konwencji, zatytułowany „Równość wobec prawa”, stanowi m.in. że „osoby niepełnosprawne mają prawo do uznania ich za podmioty prawa” (ust. 1); „osoby niepełnosprawne mają zdolność prawną, na zasadzie...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX