Czekaj Mirosław, Innowacje w zarządzaniu finansami metropolii na przykładzie m.st. Warszawy

Artykuły
Opublikowano: FK 2010/10/24-41
Autor:
Rodzaj: artykuł

Innowacje w zarządzaniu finansami metropolii na przykładzie m.st. Warszawy

Artykuł prezentuje wybrane innowacje w systemie zarządzania finansami m.st. Warszawy, wdrożone w ostatnich czterech latach. Omówiono w nim zmiany w konstrukcji budżetu oraz w zakresie formy prezentacji dokumentów finansowych. Podkreślono nowatorską – jak na warunki sektora publicznego – współpracę z audytorem w zakresie badania sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego. Przedstawiono procedury emisji obligacji na rynku publicznym w ramach krajowych i międzynarodowych programów będących istotnym elementem realizacji polityki długu. Opisano nowy system zarządzania płynnością oraz unikatowe zasady współpracy z bankami w zakresie depozytów. Przybliżono także zakres i harmonogram wdrożenia nowego systemu zarządzania finansami, stworzonego na podstawie systemu SAP ERP.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX