Informowanie stron o przedmiocie procesu karnego - OpenLEX

Klejnowska Monika, Informowanie stron o przedmiocie procesu karnego

Artykuły
Opublikowano: Prok.i Pr. 2017/7-8/5-30
Autor:
Rodzaj: artykuł

Informowanie stron o przedmiocie procesu karnego

Streszczenie

W artykule zwrócono uwagę na znajomość przez strony przedmiotu procesu karnego. Jest to nieodzowny warunek kontradyktoryjności będącej naczelną zasadą procesu. Wskazano na znaczenie uzyskania informacji o przedmiocie procesu dla realizacji interesów procesowych przez strony. Jednocześnie ukazano w ramach jakich czynności w trakcie trwania procesu karnego informacja o przedmiocie tego procesu jest przekazywana. Dostrzegalne jest to, że trafia ona niejednokrotnie nie tylko do stron, ale do innych uczestników procesu, a nawet do publiczności obecnej na jawnej rozprawie. Wskazano również na to, jak unormowania karnoprocesowe dotyczące informowania o przedmiocie procesu zmodyfikowano na podstawie kolejnych nowelizacji kodeksu postępowania karnego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX