Draniewicz Bartosz, Indywidualne interpretacje w zakresie prawa daninowego po nowelizacji

Artykuły
Opublikowano: PP 2009/3/31-37
Autor:
Rodzaj: artykuł

Indywidualne interpretacje w zakresie prawa daninowego po nowelizacji

W dniu 20.09.2008 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej . Jednym z istotnych elementów nowelizacji jest zmiana regulacji dotycząca możliwości uzyskiwania indywidualnych interpretacji podatkowych w szerszym niż dotychczas zakresie. W doniesieniach prasowych pojawiły się wypowiedzi, że przedsiębiorcy będą mogli wnosić o wydanie interpretacji w odniesieniu do przepisów podatkowych, składkowych, a także ekologicznych . Na gruncie nowelizacji powstają pytania dotyczące w szczególności: nowego zakresu przedmiotowego znowelizowanych przepisów, wzajemnej relacji pomiędzy dotychczasowymi przepisami ordynacji podatkowej regulującymi wydawanie indywidualnych interpretacji podatkowych a znowelizowanymi przepisami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, jak również samego trybu wydawania tych interpretacji, w tym organów właściwych do wydawania interpretacji, wymogów formalnych i "fiskalnych" wniosków. Autor niniejszego artykułu stara się udzielić odpowiedzi na te pytania.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX