Wcisło Mariusz, Implikacje ekonomiczno-prawne zmiany przepisów rozporządzenia o Polskiej Strefie Inwestycji od 2023 r.

Artykuły
Opublikowano: PP 2023/6/46-51
Autor:
Rodzaj: artykuł

Implikacje ekonomiczno-prawne zmiany przepisów rozporządzenia o Polskiej Strefie Inwestycji od 2023 r.

Z dniem 1.01.2023 r. weszły w życie nowe przepisy wykonawcze dotyczące najpopularniejszego rodzimego instrumentu pomocowego dla nowych inwestycji – Polskiej Strefy Inwestycji. Mechanizm ten umożliwia inwestorom, po spełnieniu określonych kryteriów wejścia, korzystanie ze zwolnienia w podatku dochodowym w związku z realizacją nowej inwestycji. Artykuł ma na celu omówienie wprowadzonych przez legislatora zmian, które stanowią w wielu obszarach próbę ograniczenia prawa do zakresu oraz okresu korzystania ze zwolnienia podatkowego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX