Sadłowski Michał Patryk, Idea Najwyższego Trybunału Administracyjnego w Polsce Ludowej

Artykuły
Opublikowano: ZNSA 2022/5-6/141-166
Autor:
Rodzaj: artykuł

Idea Najwyższego Trybunału Administracyjnego w Polsce Ludowej

Streszczenie: Niniejszy artykuł analizuje ideę Najwyższego Trybunału Administracyjnego (dalej: NTA) w Polsce Ludowej w latach 1945–1980. Właściwie na każdym etapie dyskusji i prac nad powołaniem sądowej kontroli decyzji administracyjnych w Polsce po 1944 r. odwoływano się do dorobku, historii lub ustroju NTA. W związku z tym idea NTA w Polsce Ludowej dostarczała argumentów na rzecz powołania sądownictwa administracyjnego w socjalistycznym ustroju państwa polskiego. W konsekwencji miało to wpływ na powołanie w 1980 r. Naczelnego Sądu Administracyjnego. W artykule wykorzystano materiały archiwalne, by przedstawić dyskusję o powołaniu sądownictwa administracyjnego w PRL, prowadzoną przez doktrynę prawniczą oraz w ramach pracy organów państwa, które odpowiadały za wymiar sprawiedliwości.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX