Wójtowicz-Dawid Anna, Idea local content a zamówienia publiczne

Artykuły
Opublikowano: PPP 2023/5/76-86
Autor:
Rodzaj: artykuł

Idea local content a zamówienia publiczne

Słowa kluczowe: prawo, zamówienia publiczne, polityka local content, równe traktowanie wykonawców

1.Wprowadzenie

Gospodarka narodowa tworzy całość składającą się z wielu sprzężonych ze sobą elementów, służących zaspokojeniu potrzeb ludzi stanowiących społeczeństwo, między którymi zachodzą określone, a przy tym zróżnicowane relacje. Zarówno państwo, jak i wyodrębnione w jego obszarze jednostki terytorialne (o zasięgu regionalnym lub lokalnym) tworzą układ charakteryzujący nie tylko relacje wewnętrzne, lecz także sprzężenia zwrotne z otoczeniem zewnętrznym. Pandemia i wojna na Ukrainie przyniosły w ostatnim okresie zmianę podejścia do świata, do znaczenia i roli procesów globalizacji oraz kształtowania się nowego paradygmatu rozwoju; następuje mobilizacja aktywności w mniejszej skali (regionalnej czy lokalnej). Dostrzeżono, że oparcie gospodarki państwa i świata na procesach globalizacji niesie ze sobą określone ograniczenia, a powiązania spowodowane globalizacją w sytuacji długotrwałego zakłócenia...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX