Hipoteka przymusowa jako sposób zabezpieczenia roszczeń pieniężnych po zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece... - OpenLEX

Woźniak Zbigniew, Hipoteka przymusowa jako sposób zabezpieczenia roszczeń pieniężnych po zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece dokonanej ustawą z 26 czerwca 2009 r.

Artykuły
Opublikowano: PPC 2013/4/545-554
Autor:
Rodzaj: artykuł

Hipoteka przymusowa jako sposób zabezpieczenia roszczeń pieniężnych po zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece dokonanej ustawą z 26 czerwca 2009 r.

I. Ustawa z 26 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz niektórych innych ustaw , która weszła w życie w dniu 20 lutego 2011 r., dokonała istotnych zmian w zakresie hipoteki oraz znowelizowała przepisy Kodeksu postępowania cywilnego w części dotyczącej egzekucji z nieruchomości, dostosowując ich treść do nowego ujęcia instytucji hipoteki. Ustawa nie wprowadziła jednak zmian w zakresie dotyczącym postępowania zabezpieczającego, mimo że zmiany dokonane tą ustawą wpływają na skuteczność udzielenia zabezpieczenia w postaci ustanowienia hipoteki przymusowej na nieruchomości obowiązanego.

Należy przypomnieć, że zgodnie z art. 747 pkt 2 k.p.c., jednym ze sposobów zabezpieczeń roszczeń pieniężnych jest obciążenie nieruchomości obowiązanego hipoteką przymusową, co koreluje z treścią art. 110 ustawy o księgach wieczystych i hipotece , który przewiduje możliwość powstania hipoteki przymusowej na podstawie postanowienia sądu o udzieleniu zabezpieczenia.

Na skutek...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX