Walasik Marcin, Gromadzenie materiału faktycznego i dowodowego w sprawie o stwierdzenie zasiedzenia

Artykuły
Opublikowano: PPC 2014/4/540-549
Autor:
Rodzaj: artykuł

Gromadzenie materiału faktycznego i dowodowego w sprawie o stwierdzenie zasiedzenia

I. Reżim spraw o stwierdzenie zasiedzenia został unormowany przez prawodawcę w sposób nader zwięzły. Kluczowe znaczenie w ramach tej regulacji ma przy tym art. 610 § 1 k.p.c., który do czynności odnoszących się do ogłoszenia i orzeczenia nakazuje odpowiednio stosować przepisy o stwierdzeniu nabycia spadku. Brzmienie tego przepisu nie pozwala na udzielenie jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, jaki jest zakres zawartego w nim odesłania. W szczególności nie wiadomo, czy na jego podstawie w postępowaniu o stwierdzenie zasiedzenia należy odpowiednio stosować także reguły dotyczące gromadzenia faktów i dowodów, które obowiązują w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku. Reguły te istotnie różnią się od ogólnych zasad ustanowionych w tej mierze na potrzeby postępowania rozpoznawczego, o czym obecnie decyduje treść art. 670zd. 1 k.p.c., w którym przewidziano, że sąd spadku ma obowiązek badać z urzędu, kto jest spadkobiercą. W związku z tym przedmiotem kontrowersji pozostaje kwestia, czy w...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX