Granice ograniczeń wolności gospodarczej wprowadzanych w celu przeciwdziałania epidemii (uwagi na tle orzecznictwa sądów... - OpenLEX

Roszkiewicz Janusz, Granice ograniczeń wolności gospodarczej wprowadzanych w celu przeciwdziałania epidemii (uwagi na tle orzecznictwa sądów administracyjnych)

Artykuły
Opublikowano: ZNSA 2022/2/34-52
Autor:
Rodzaj: artykuł

Granice ograniczeń wolności gospodarczej wprowadzanych w celu przeciwdziałania epidemii (uwagi na tle orzecznictwa sądów administracyjnych)

Streszczenie: Artykuł ma dwa cele. Po pierwsze, odpowiada pytanie, czy konstytucja dopuszcza utworzenie szczególnego reżimu ustawowego w postaci stanu epidemii, usytuowanego pomiędzy sytuacją normalną a sytuacją szczególnego zagrożenia, wymagającego wprowadzenia stanu nadzwyczajnego. Po drugie, artykuł porządkuje, omawia i rozwija szczegółowe zasady ograniczania wolności gospodarczej w przypadku zagrożenia, jakim jest epidemia choroby zakaźnej. Prowadzone rozważania uwzględniają i komentują najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych w przedmiocie legalności decyzji sanepidu nakładających kary pieniężne za łamanie restrykcji przeciwepidemicznych, w szczególności zakazów działalności gospodarczej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX