Sołtys Bogusław, Głos za ideą nowego kodeksu handlowego

Artykuły
Opublikowano: PPH 2022/11/23-29
Autor:
Rodzaj: artykuł

Głos za ideą nowego kodeksu handlowego

Artykuł wskazuje na konieczność reformy prawa handlowego, jej główne założenia i cele oraz uwarunkowania konstytucyjnoprawne. Przedstawia ideę nowego kodeksu handlowego jako narzędzia odbudowy rangi prawa handlowego i jego wartości, poprawy kondycji społecznej gospodarki rynkowej, wdrożenia materialnych gwarancji równości wobec prawa i równego traktowania przedsiębiorców oraz zrównoważonego rozwoju praw i wolności wszystkich uczestników obrotu. Omawia oczekiwane skutki nakreślonych kierunków reformy oraz zachęca do dyskusji i opowiedzenia się za ideą nowego kodeksu handlowego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX