Zacharzewski Konrad, Głos w dyskusji na temat istoty zdematerializowanych papierów wartościowych

Artykuły
Opublikowano: PPH 2016/9/35-41
Autor:
Rodzaj: artykuł

Głos w dyskusji na temat istoty zdematerializowanych papierów wartościowych

Istota zdematerializowanych papierów wartościowych od długiego czasu jest treściwą pożywką dla dyskusji doktrynalnej. Niniejszy artykuł prezentuje syntetyczną kompilację tez wygłoszonych w referacie zaprezentowanym podczas VI Forum Prawa Spółek w Łodzi, które odbyło się 20.05.2016 r. i upłynęło pod znakiem papierów wartościowych emitowanych przez spółki handlowe, a także jest rozwinięciem tej tematyki o wątki, które mają być odpowiedzią na pytania stawiane przez uczestników Forum.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX